huggingface

AI Ecosysteem op stoom

De AI-revolutie heeft de manier waarop we omgaan met technologie en informatie ingrijpend veranderd. Large language models (LLM) zoals BERT en GPT, zijn het resultaat van deze voortdurende innovatie. Door enorme hoeveelheden tekst te verwerken en te begrijpen, zijn deze modellen in staat om mensachtige tekstgeneratie en tekstbegrip te bieden.