Applicaties

Appareto bouwt intelligente dashboards en applicaties die u helpen uw data te visualiseren en te begrijpen

  • Combineer meerdere data visualisaties om inzicht te krijgen en actie te ondernemen
  • Onderliggende gegevens op intu├»tieve interactief analyseren zonder te programmeren.
  • Het gebouwde dashboard kan intern beschikbaar worden gemaakt, maar ook afgeschermd in de Cloud.
  • Combinatie met ander vormen van Rapportage is natuurlijk ook mogelijk.

Voor de bouw wordt zoveel mogelijk open source technologie gebruikt zodat u niet aan gebonden/beperkt bent voor doorontwikkeling. Meer specifiek bouwen we “golem production-grade” R/Shiny applicaties met een fundament van R packages op die zich bewezen hebben.

Eric van Esch
Eric van Esch
Data Engineer/ Data Scientist / Application Developer

Mijn interesse ligt bij het ontwikkelen van kwalitatieve en kwantitatieve modellen en deze implementeren in data-gedreven beslissing-ondersteunende applicaties.