Modeling

Domein kennis expliciet maken

Iedere organisatie heeft specifieke domeinkennis. Het relevante deel modeleren is essentieel voor implementatie van een datagedreven toepassing. Maar alles vanuit een light-weight benadering:

  • User stories en “praat platen”
  • Procesmodellen m.b.v. BPMN
  • High level architectuur in visualiseren met Archimate
Eric van Esch
Eric van Esch
Data Engineer/ Data Scientist / Application Developer

Mijn interesse ligt bij het ontwikkelen van kwalitatieve en kwantitatieve modellen en deze implementeren in data-gedreven beslissing-ondersteunende applicaties.