Microdata

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

Appareto helpt u uw microdata veilig te gebruiken

Uit uw interne organisatie komt microdata, om dat verantwoord in de cloud te kunnen gebruiken dient die data o.a. te worden:

  • opgeschoond om vervuiling in de verdere verwerking en de resultaten te voorkomen. Ook voor een Dashboard geldt Garbage in is Garbage out
  • getransformeerd naar het juist formaat zodat verder verwerking optimaal is.
  • geanonimiseerd of gepsuedonimiseerd met goede balans gezocht tussen privacy, functionaliteit en performance.
Eric van Esch
Eric van Esch
Data Scientist / Digital Product Developer

Mijn interesse ligt bij het ontwikkelen van kwalitatieve en kwantitatieve modellen en deze implementeren in beslissing-ondersteunende applicaties.