Data engineer

Appareto helpt u uw data goed te gebruiken

Uit uw interne organisatie komt microdata, om dat verantwoord in de cloud te kunnen gebruiken dient die data o.a. te worden:

  • Opgeschoond om vervuiling in de verdere verwerking en de resultaten te voorkomen. Ook voor een Dashboard geldt Garbage in Garbage out
  • Getransformeerd naar het juist formaat zodat verder verwerking optimaal is.
  • Geanonimiseerd of gepsuedonimiseerd met de juiste balans tussen privacy, functionaliteit en performance.
Eric van Esch
Eric van Esch
Data Engineer/ Data Scientist / Application Developer

Mijn interesse ligt bij het ontwikkelen van kwalitatieve en kwantitatieve modellen en deze implementeren in data-gedreven beslissing-ondersteunende applicaties.