Dashboard

Photo by Arie Wubben on Unsplash

Appareto bouwt intelligente dashboards die jou helpen jouw data te visualiseren en te begrijpen

  • Combineer meerdere data visualisaties om meer inzicht te krijgen.
  • Je kan de onderliggende gegevens op intu├»tieve interactief analyseren zonder te programmeren.
  • Het gebouwde dashboard kan intern beschikbaar worden gemaakt, maar ook in de Cloud met het juiste niveau van afscherming.
  • Combinatie met ander vormen van Rapportage is natuurlijk ook mogelijk.

Voor de bouw wordt zoveel mogelijk open source technologie gebruikt zodat je niet aan Appareto gebonden bent voor doorontwikkeling. Meer specifiek gebruiken we R/Shiny met en packages voor b.v. geografische informatie en complexe tabellen.

Eric van Esch
Eric van Esch
Data Scientist / Digital Product Developer

Mijn interesse ligt bij het ontwikkelen van kwalitatieve en kwantitatieve modellen en deze implementeren in beslissing-ondersteunende applicaties.